2Yönetim Kurulu Başkan Mesajı

 

Değerli Biran Grup Çalışanları ve Paydaşlarımız,

 

Yılın son çeyreğine girmiş olduğumuz bu dönemde piyasada kısmi bir daralma yaşanmasına rağmen, Grubumuz izlediği karlılık, verimlilik, kalite, müşteri ve risk odaklı yönetim anlayışıyla 2017 yılında genel anlamda başarılı bir performans göstermiştir. 2018 yılına ilişkin piyasadaki genel beklentileri de dikkate alarak Biran Grup olarak  aynı strateji ve politikaları kurumsal bir yapı içinde kararlı bir şekilde sürdürerek istikrarlı büyümesine 2019 yılında da devam edecek, kriz beklentilerinin olduğu bir yılı lehine çevirecektir.

 

Biran Grubu’nun istikrarlı başarısının ardında kurumsal yönetim anlayışımıza uygun izlediğimiz strateji ve politikaların ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olarak başta insan kaynağımız olmak üzere tüm stratejik iş ortaklarımızla kurduğumuz karşılıklı güven ve kurumsal çıkarlara ve etik değerlere dayalı uzun vadeli iş ilişkileri, geniş iş bilgi ve deneyimi ile ismimizi kurumsal bir anlayış temelinde buluşturmamız yatmaktadır. Saygınlığımızı daha üst düzeylere taşıyarak başarılarımızı sürekli kılmak için mevcut yapımızı korumak, dinamik ve kararlı bir yaklaşımla geliştirmek ilerlemek durumundayız. Bu anlamda 2015 yılında karlılık ve verimliliğe dayalı sürdürülebilir bir büyüme ile, hedeflerimizi eş zamanlı olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

 

Grubumuzun “Vizyonu” ve “Misyonu” doğrultusunda temel hedefimiz, her bir grup şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörde kaliteli, güvenilir ve başarılı çalışmalara imza atmalarına devam ederek piyasa değerlerinin maksimize edilmesidir.

 

Grubumuz, temel hedefine ulaşabilmek için kurumsallaşmayı dinamik şirket yönetim tarz ve kültürünün ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olarak görür. Bunun için bu güne kadar yapılan çalışmaları Biran Grup çatısı altında daha ileri düzeylere çıkarmaya kararlıdır. 

 

Çalışanlarımız, stratejik iş ortaklarımız, kurumsal kültür ve değerlerimiz, grubumuzun ayrılmaz ve vazgeçilmez birer parçası ve en önemli varlıklarıdır. Bu birlik ve bütünlüğü korumak, daha da geliştirmek, kurumsal yaşamda ve davranışlarımızda vizyonumuza, misyonumuza, temel hedef ve stratejilerimize sıkı sıkıya bağlı kalmamızı gerektirmektedir. Günlük yaşamda sergileyeceğimiz ilkeli, örnek, tutarlı ve sürekliliği olan kurumsal ve bireysel davranışlar, Grubumuzu ve çalışanlarımızı faaliyette bulunduğumuz sektörlerde daha saygın ve farklı bir konuma taşıyacaktır.

 

Faaliyetlerimizde her zaman işbirliği ve verdiği destek ile yanımızda olan çalışanlarımızın ve tüm iş ortaklarımızın katkılarına tekrar teşekkür ediyor, aynı desteğin 2020 yılında da artarak süreceğine olan inancımı bir kez daha ifade etmekten mutluluk duyuyorum.

  

Saygılarımla,

 

Yusuf ASLAN

İcra Kurulu Başkanı

09560